(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Colná únia

Definícia pojmu Colná únia v ekonomickom slovníku. Výraz Colná únia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Colná únia „

Forma medzinárodnej ekonomickej integrácie.

forma medzinárodnej ekonomickej integrácie. Členské štáty rušia clo na vzájomný obchod a zároveň zavádzajú jednotné colné sadzby voči tretím krajinám. V rámci ES bola colná únia dobudovaná v roku 1968 ako príprava na jednotný trh.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.