(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

colná deklarácia

Definícia pojmu colná deklarácia v ekonomickom slovníku. Výraz colná deklarácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „colná deklarácia“

1. Doklad, ktorý odosielateľ pripája k zásielkam medzinárodného styku a v ktorom uvádza druh, množstvo a cenu zasielaného tovaru. 2. Opatrenie, ktoré vykonáva dopravná organizácia (dopravca) pri obstarávaní úloh, s ktorým je spojené colné konanie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.