Collars

Definícia pojmu Collars v ekonomickom slovníku. Výraz Collars sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Collars“

Úroková opcia pozostávajúca z kombinácie kontraktov caps a floors.