Click-rate

Definícia pojmu Click-rate v ekonomickom slovníku. Výraz Click-rate sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Click-rate“

Pomer počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamného prvku, vypovedajúci o účinnosti danej reklamy.