Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

city logistika

Definícia pojmu city logistika v ekonomickom slovníku. Výraz city logistika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „city logistika“

Aplikácia princípov logistiky na pohyby zásielok v podmienkach veľkých miest. Prostredníctvom prekládky a združovania zásielok k rozvozu v tzv. gateways, voľbou vhodnejších typov vozidiel a optimalizáciu jázd sa znižuje nutný počet vozidiel, zvyšuje sa ich využitie, zhospodárňuje prevádzka a znižujú dopady na životné prostredie. Na City logistike participujú spolu s prepravcami, zasielateľmi a dopravcami tiež orgány mesta.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?