(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

čistý nákladný list

Definícia pojmu čistý nákladný list v ekonomickom slovníku. Výraz čistý nákladný list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „čistý nákladný list“

Nákladný list, ktorý nepozastavuje spôsobilosť daného usporiadania a kvality tovaru, ktorý má byť prepravený (Haagske zákony). Udáva nariadené podmienky, ktoré doslovne a presne určujú stav kvality tovaru a balenia. (Prehlásenie Medzinárodnej dopravnej komory (ICS / MDK/, 1951)

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.