(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Čistý dopyt

Definícia pojmu Čistý dopyt v ekonomickom slovníku. Výraz Čistý dopyt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Čistý dopyt“

Čistý dopyt (net demand) je predstavovaný tými nákupmi, ktoré zvyšujú vybavenosť obyvateľstva konkrétnym PDS, ide o tzv. nákupy na prvé vybavenie. Druhé a ďalšie vybavenie má charakter renovačného dopytu. Tieto nákupy nezvyšujú dosiahnutú úroveň vybavenosti domácností PDS, ale zaisťujú len jednoduchú reprodukciu. Čistý dopyt alebo vybavenosť domácností je nutné skúmať v ich dynamike, preto aj modely dopytu volíme ako modely dynamické, nie statické. Túto požiadavku spĺňajú práve rastové modely (čas), lognormálny model, Gompertzova krivka (nelineárne modely).

Už ste čítali?