(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Čistý dopyt

Definícia pojmu Čistý dopyt v ekonomickom slovníku. Výraz Čistý dopyt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Čistý dopyt“

Čistý dopyt (net demand) je predstavovaný tými nákupmi, ktoré zvyšujú vybavenosť obyvateľstva konkrétnym PDS, ide o tzv. nákupy na prvé vybavenie. Druhé a ďalšie vybavenie má charakter renovačného dopytu. Tieto nákupy nezvyšujú dosiahnutú úroveň vybavenosti domácností PDS, ale zaisťujú len jednoduchú reprodukciu. Čistý dopyt alebo vybavenosť domácností je nutné skúmať v ich dynamike, preto aj modely dopytu volíme ako modely dynamické, nie statické. Túto požiadavku spĺňajú práve rastové modely (čas), lognormálny model, Gompertzova krivka (nelineárne modely).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.