Čisté aktíva

Definícia pojmu Čisté aktíva v ekonomickom slovníku. Výraz Čisté aktíva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Investovanie.

Definícia výrazu „Čisté aktíva „

Rozdiel medzi trhovou hodnotou aktív a pasív spoločnosti.

Rozdiel medzi celkovými aktívami a pasívami fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Net Assets.