(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cieľové premenné

Definícia pojmu Cieľové premenné v ekonomickom slovníku. Výraz Cieľové premenné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Cieľové premenné“

Cieľové premenné kvantifikujú stanovené ciele, sú priamo spojené s hlavnými sledovanými cieľmi modelovaného ekonomického systému a predstavujú najčastejšie makroekonomické veličiny, ako sú hrubý domáci produkt, národný dôchodok, agregátna spotreba, objem investícií, miera nezamestnanosti, inflácia…

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.