Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cieľové premenné

Definícia pojmu Cieľové premenné v ekonomickom slovníku. Výraz Cieľové premenné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Cieľové premenné“

Cieľové premenné kvantifikujú stanovené ciele, sú priamo spojené s hlavnými sledovanými cieľmi modelovaného ekonomického systému a predstavujú najčastejšie makroekonomické veličiny, ako sú hrubý domáci produkt, národný dôchodok, agregátna spotreba, objem investícií, miera nezamestnanosti, inflácia…

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?