Ciele kvality

Definícia pojmu Ciele kvality v ekonomickom slovníku. Výraz Ciele kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Ciele kvality“

Prehlásenia vo forme želaných výsledkov v súlade s Politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania. Ciele kvality majú nasledovné vlastnosti:jasnú špecifikáciu, realizovateľnosť, merateľnosť a časová ohraničenosť.

Určujú želané výsledky a pomáhajú organizácii využívať jej zdroje na dosiahnutie týchto výsledkov. Ciele kvality musia byť v súlade s politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania a ich splnenie musí byť merateľné.

Určujú želané výsledky a pomáhajú využívať zdroje organizácie na dosiahnutie výsledkov.