Cieľ 1

Definícia pojmu Cieľ 1 v ekonomickom slovníku. Výraz Cieľ 1 sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Cieľ 1 „

Podpora rozvoja a štrukturálnych zmien regiónov, ktorých rozvoj zaostáva. Sú tu zahrnuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 % priemeru Spoločenstva. V týchto regiónoch môžu štrukturálne fondy poskytnúť až 75% (výnimočne 80%) celkových nákladov príslušného opatrenia. Spadajúce regióny Slovenska: územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Realizácia opatrení v rámci tohto cieľa bude vykonávaná prostredníctvom operačných programov.