Čiastkové hlásenie

Definícia pojmu Čiastkové hlásenie v ekonomickom slovníku. Výraz Čiastkové hlásenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „Čiastkové hlásenie“

Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t. j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu.