čiastková

Definícia pojmu čiastková v ekonomickom slovníku. Výraz čiastková sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „čiastková“

(trhová) ponuka – predstavuje súčet individuálnych ponúk na určitom čiastkovom trhu,