čiarový kód

Definícia pojmu čiarový kód v ekonomickom slovníku. Výraz čiarový kód sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „čiarový kód“

Kód predstavujúci rozlišovacie znaky usporiadané do paralelných čiar rôznej hrúbky a rozlíšenia, ktoré sa dajú priečnym snímaním čítať.