Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Chyba predpovede

Definícia pojmu Chyba predpovede v ekonomickom slovníku. Výraz Chyba predpovede sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Chyba predpovede“

Chyba predpovede (forecast error) je odchýlka predpovede od skutočnej hodnoty predikovanej endogénnej premennej v období predpovede.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?