(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Chyba predpovede

Definícia pojmu Chyba predpovede v ekonomickom slovníku. Výraz Chyba predpovede sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Chyba predpovede“

Chyba predpovede (forecast error) je odchýlka predpovede od skutočnej hodnoty predikovanej endogénnej premennej v období predpovede.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.