CFD

Definícia pojmu CFD v ekonomickom slovníku. Výraz CFD sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „CFD“

(Contract For Difference) – kontrakt na vyrovnanie rozdielu. Derivát, v prípade ktorého sa zúčtovanie obchodnej transakcie uskutočňuje formou peňažného vysporiadania – rozdiel ceny základného nástroja v deň otvorenia a zatvorenia pozície – bez fyzickej dodávky základného nástroja.