(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

CFD

Definícia pojmu CFD v ekonomickom slovníku. Výraz CFD sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „CFD“

(Contract For Difference) – kontrakt na vyrovnanie rozdielu. Derivát, v prípade ktorého sa zúčtovanie obchodnej transakcie uskutočňuje formou peňažného vysporiadania – rozdiel ceny základného nástroja v deň otvorenia a zatvorenia pozície – bez fyzickej dodávky základného nástroja.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.