(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Čestné vyhlásenie

Definícia pojmu Čestné vyhlásenie v ekonomickom slovníku. Výraz Čestné vyhlásenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Čestné vyhlásenie“

Používa sa vtedy, ak je treba preukázať, že platia isté skutočnosti. Napr. preukázanie dobrého zdravotného stavu pri uzatváraní životného poistenia, preukázanie, že nastala poistná udalosť, že platia všetky náležitosti…

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.