cestná doprava pre vlastnú potrebu organizácie

Definícia pojmu cestná doprava pre vlastnú potrebu organizácie v ekonomickom slovníku. Výraz cestná doprava pre vlastnú potrebu organizácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „cestná doprava pre vlastnú potrebu organizácie“

Doprava, ktorú organizácia vykonáva pre vlastné potreby a účely, ako aj doprava vecí, ktorú sú predmetom jej vlastnej výrobnej alebo obchodnej činnosti, pokiaľ medzi organizáciou vykonávajúcou dopravu a odberateľom nevznikne právny vzťah založený zmluvou, ktorej predmetom je preprava osôb alebo vecí (cestnou prepravnou zmluvou).