Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

cestná doprava pre cuziu potrebu

Definícia pojmu cestná doprava pre cuziu potrebu v ekonomickom slovníku. Výraz cestná doprava pre cuziu potrebu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „cestná doprava pre cuziu potrebu“

Doprava, pri ktorej vzniká medzi prevádzkovateľom cestnej dopravy a organizáciou alebo osobou, ktorej prepravná potreba sa uspokojuje, právny vzťah založený zmluvou, ktorej predmetom je preprava osôb alebo vecí (cestnou prepravnou zmluvou); cestnou dopravou pre cudzie potreby je tiež doprava uskutočňovaná pri poskytovaní ubytovacích, rekreačných a iných služieb.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?