(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

cestná doprava pre cuziu potrebu

Definícia pojmu cestná doprava pre cuziu potrebu v ekonomickom slovníku. Výraz cestná doprava pre cuziu potrebu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „cestná doprava pre cuziu potrebu“

Doprava, pri ktorej vzniká medzi prevádzkovateľom cestnej dopravy a organizáciou alebo osobou, ktorej prepravná potreba sa uspokojuje, právny vzťah založený zmluvou, ktorej predmetom je preprava osôb alebo vecí (cestnou prepravnou zmluvou); cestnou dopravou pre cudzie potreby je tiež doprava uskutočňovaná pri poskytovaní ubytovacích, rekreačných a iných služieb.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.