cesta určená na prepravu cim

Definícia pojmu cesta určená na prepravu cim v ekonomickom slovníku. Výraz cesta určená na prepravu cim sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „cesta určená na prepravu cim“

Cesta, po ktorej sa má zásielka CIM prepraviť podľa dovoleného a pre železnicu záväzného predpisu odosielateľa v nákladnom liste CIM, podľa smerovacích predpisov stanovených medzinárodnými tarifami alebo podľa dohôd medzi železnicami, alebo v predošlých prípadoch neuvedená prepravná cesta zvolená železnicou a zapísaná do príslušného stĺpca nákladného listu CIM.