Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cesná klauzula, doložka

Definícia pojmu Cesná klauzula, doložka v ekonomickom slovníku. Výraz Cesná klauzula, doložka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Cesná klauzula, doložka“

Notice of Assignment (cesná klauzula, doložka) – písomné oznámenie kupujúcemu o tom, že postúpená pohľadávka bola postúpená a je splatná výlučne na účet faktora uvedeného na tejto doložke. Toto oznámenie sa nachádza na každej postúpenej faktúre vo forme nálepky, ktoré poskytne faktoringová spoločnosť, príp. môže byť vo výnimočných prípadoch oznámené dlžníkovi listom s presne definovaným znením.. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Notice of Assignment.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?