Cesia

Definícia pojmu Cesia v ekonomickom slovníku. Výraz Cesia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Cesia“

Z latinčiny, je to postúpenie práva alebo veci. Zmluva, ktorou jedna osoba (cedent) prevádza na druhú osobu (cesionár) pohľadávku, ktorú má voči dlžníkovi.