certifikát o kontrole tovaru

Definícia pojmu certifikát o kontrole tovaru v ekonomickom slovníku. Výraz certifikát o kontrole tovaru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „certifikát o kontrole tovaru“

Doklad, vydaný kompetentným orgánom, ktorý podáva dôkaz o kvalite tovaru, ktorý je v ňom uvedený, v súlade s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými štandardami alebo, ktorý zodpovedá legislatíve v krajine importu, alebo tomu, čo je upresnené v zmluve.