Certifikačný audit

Definícia pojmu Certifikačný audit v ekonomickom slovníku. Výraz Certifikačný audit sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment výroby, Manažment.

Definícia výrazu „Certifikačný audit“

Previerka nezávislou akreditovanou spoločnosťou, za účelom overiť zhodu systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou ISO 9000:2000.

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou. Previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK. (funkčnosť systému manažérstva kvality preverovanej organizácie).

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou, previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK.

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou.