Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Certifikačný audit

Definícia pojmu Certifikačný audit v ekonomickom slovníku. Výraz Certifikačný audit sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment výroby, Manažment.

Definícia výrazu „Certifikačný audit“

Previerka nezávislou akreditovanou spoločnosťou, za účelom overiť zhodu systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou ISO 9000:2000.

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou. Previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK. (funkčnosť systému manažérstva kvality preverovanej organizácie).

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou, previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK.

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?