Certifikácia

Definícia pojmu Certifikácia v ekonomickom slovníku. Výraz Certifikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Certifikácia“

potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu;

audit systému kvality, pracovníkov, procesov, metód či objektov vykonaný oficiálne poverenou organizáciou, zakončený v prípade zhody so stanovenými požiadavkami vydaním certifikátu

Súbor aktivít začínajúcich prípravou na certifikačný audit a ukončený získaním certifikátu kvality.

Je proces začínajúc prípravou na certifikačný audit a končiac získaním certifikátu kvality.

Proces začínajúc prípravou na certifikačný audit a končiac získaním certifikátu kvality.

Potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.