Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Centrum excelentnosti

Definícia pojmu Centrum excelentnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Centrum excelentnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Centrum excelentnosti“

národné centrum excelentnosti (CE) – je organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor. Výsledky jej výskumu a vývoja sú určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike a premietajú sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?