Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Centrálny koordinačný orgán NSRR

Definícia pojmu Centrálny koordinačný orgán NSRR v ekonomickom slovníku. Výraz Centrálny koordinačný orgán NSRR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Centrálny koordinačný orgán NSRR“

(Central Coordination Authority NSRR) – stanovený na národnej úrovni s cieľom zabezpečiť koordináciu programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Zabezpečuje tak strategickú úroveň implementačného systému NSRR. Operačnú úroveň implementačného systému NSRR tvoria príslušné riadiace orgány jednotlivých operačných programov, resp. sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi (ak sú relevantné pre daný program). Centrálnym koordinačným orgánom NSRR je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?