centralizácia skladov a koncentrácia skladových sieti

Definícia pojmu centralizácia skladov a koncentrácia skladových sieti v ekonomickom slovníku. Výraz centralizácia skladov a koncentrácia skladových sieti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „centralizácia skladov a koncentrácia skladových sieti“

Technológia alternatívna voči Just in Time, založená na veľkých, priestorovo sústredených skladových objektoch, ktorými sa nahrádzajú niektoré skladové siete. Vedie k poklesu nákladov v skladoch, avšak k rastu nákladov pri rozvoze tovaru. Celkové náklady na reťazec sa znižujú a výrazne klesá viazanosť kapitálu. Efektívnosť je podmienená voľbou vohodnej skladovej technológie a druhu skladu.