centralizácia

Definícia pojmu centralizácia v ekonomickom slovníku. Výraz centralizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „centralizácia“

Proces znižovania (obmedzovania) počtu riadiacich prvkov alebo ich presúvanie na hierarchicky vyššie riadiace prvky (nadriadené úrovne).