(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Centrá osídlenia

Definícia pojmu Centrá osídlenia v ekonomickom slovníku. Výraz Centrá osídlenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Centrá osídlenia“

(settlement centres) – v zmysle terminológie KURS 2001 centrá osídlenia predstavujú kategorizáciu obcí podľa úrovne obsluhy ako pre vlastné mesto, tak aj pre jeho zázemie. Členia sa na: osobitné centrá (BA, KE), centrá prvej až piatej skupiny (uvedené v piatej kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej republiky).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.