Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Centrá osídlenia

Definícia pojmu Centrá osídlenia v ekonomickom slovníku. Výraz Centrá osídlenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Centrá osídlenia“

(settlement centres) – v zmysle terminológie KURS 2001 centrá osídlenia predstavujú kategorizáciu obcí podľa úrovne obsluhy ako pre vlastné mesto, tak aj pre jeho zázemie. Členia sa na: osobitné centrá (BA, KE), centrá prvej až piatej skupiny (uvedené v piatej kapitole dokumentu KURS 2001 – Rozvoj sídelnej štruktúry Slovenskej republiky).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?