Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné

Definícia pojmu cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné v ekonomickom slovníku. Výraz cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné“

(uvedený cieľový prístav) npd – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorých predávajúci má isté povinnosti voči nákladom a doprave (cost and freight – CFR) s dodatkom, že má zabezpečiť pre kupujúceho aj morské poistenie na riziko straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Predávajúci uzatvorí poistku a zaplatí poistné. Kupujúci by si mal všimnúť, že podľa týchto podmienok, predávajúci je povinný zabezpečiť poistenie s minimálnym krytím. Predávajúci je povinný v súlade s podmienkami i precliť tovar, určený na export. Poznámka: Tento termín sa používa iba v súvislosti s dopravou po mori a vnútrozemskou dopravou po vode. Keď lodná trať neslúži na praktické účely ako napr. pri narolovaní a vyrolovaní kontajnerov, je vhodnejšie použiť termín: doprava (carriage) a poistné zaplatené…. (insurance paid to – CIP).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?