cena prírastku

Definícia pojmu cena prírastku v ekonomickom slovníku. Výraz cena prírastku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „cena prírastku“

Výdavky vyplývajúce zo získania vlastníctva majetku. Tvorí ju nákupná cena a dodatočné náklady spôsobené realizáciou prevodu vlastníctva.