(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cena /Bilančná hodnota

Definícia pojmu Cena /Bilančná hodnota v ekonomickom slovníku. Výraz Cena /Bilančná hodnota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Cena /Bilančná hodnota“

Koeficient P/B podielového fondu predstavuje vážený priemer ukazovateľov P/B všetkých akcií, ktoré sú v portfóliu fondu. Bilančná hodnota aktív predstavuje celkovú sumu aktív, o ktorých sa odpočítavajú pasíva fondu. Ukazovateľ P/B akcie spoločnosti sa vypočítava cestou rozdelenia trhovej ceny jej akcií, ktoré sa nachádzajú v obrate, trhovou hodnotu aktív spoločnosti a následnou korekciou získaného ukazovateľa počtom akcií nachádzajúcich sa v obehu. Akcie so zápornou bilančnou hodnotu aktív sa vylučujú s výpočtov. Pri výpočte priemerného P/B fondu Morningstar pripisuje každej akcii váhu v súlade s jej váhou v portfóliu fondu. Znamená to, že akcie s väčšími pozíciami majú proporcionálne väčší vplyv na konečný ukazovateľ fondu P/B. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Price/Book.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.