Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cena /Bilančná hodnota

Definícia pojmu Cena /Bilančná hodnota v ekonomickom slovníku. Výraz Cena /Bilančná hodnota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Cena /Bilančná hodnota“

Koeficient P/B podielového fondu predstavuje vážený priemer ukazovateľov P/B všetkých akcií, ktoré sú v portfóliu fondu. Bilančná hodnota aktív predstavuje celkovú sumu aktív, o ktorých sa odpočítavajú pasíva fondu. Ukazovateľ P/B akcie spoločnosti sa vypočítava cestou rozdelenia trhovej ceny jej akcií, ktoré sa nachádzajú v obrate, trhovou hodnotu aktív spoločnosti a následnou korekciou získaného ukazovateľa počtom akcií nachádzajúcich sa v obehu. Akcie so zápornou bilančnou hodnotu aktív sa vylučujú s výpočtov. Pri výpočte priemerného P/B fondu Morningstar pripisuje každej akcii váhu v súlade s jej váhou v portfóliu fondu. Znamená to, že akcie s väčšími pozíciami majú proporcionálne väčší vplyv na konečný ukazovateľ fondu P/B. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Price/Book.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?