celoživotné vzdelávanie

Definícia pojmu celoživotné vzdelávanie v ekonomickom slovníku. Výraz celoživotné vzdelávanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „celoživotné vzdelávanie“

Vzdelávanie počas celého života, ktoré umožňuje človeku získavať poznatky potrebné pre život, prácu a občiansku aktivitu. Pozostáva z formálneho vzdelávania, ak sa uskutočňuje vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách národnej výchovno-vzdelávacej sústavy, neformálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje v inštitúciách s výchovno-vzdelávacími cieľmi, ale mimo tejto sústavy a informálneho vzdelávania, ktoré je výsledkom nezámerného, často neuvedomelého poznávania.