Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Celkový výnos

Definícia pojmu Celkový výnos v ekonomickom slovníku. Výraz Celkový výnos sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Celkový výnos“

Ukazovateľ celkového (súhrnného) výnosu sa vypočítava tak, že sa zohľadňuje dividendový a úrokový výnos, prírastok, alebo úbytok kapitálu v dôsledku zvýšenia/zníženia cien cenných papierov za určité obdobie. Celkový výnos za kalendárny rok (calendar-year total return) spoločnosť Morningstar vypočítava cestou delenia veľkosti zmeny hodnoty čistých aktív fondu NAV, za kalendárny rok (vychádza sa z toho, že celý príjem a kapitálové zisky sa reinvestujú) na východiskovú hodnotu čistých aktív. Napríklad pri výpočte celkového výnosu za iné časové obdobie (napríklad za posledných 12 mesiacov – trailing total return) sa berie do úvahy zmena NAV od začiatku tohto obdobia a na konci obdobia. Ak sa o tom nehovorí, že celková výnosnosť sa koriguje o úvodné a konečné zaťaženie, ukazovateľ celkového výnosu ich nezohľadňuje. Pri výpočte celkovej výnosnosti sa zohľadňuje poplatok za riadenie portfólia, administratívne výdavky, poplatok 12b-1 a iné náklady automaticky odpočítavané od aktív fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Total return.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?