(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Celkový súčet štvorcov

Definícia pojmu Celkový súčet štvorcov v ekonomickom slovníku. Výraz Celkový súčet štvorcov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Celkový súčet štvorcov“

Celkový súčet štvorcov (CSŠ; Total Sum of Squares) je súčet štvorcov odchýlok endogénnej premennej od priemeru

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.