Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Celková výnosnosť podielového fondu

Definícia pojmu Celková výnosnosť podielového fondu v ekonomickom slovníku. Výraz Celková výnosnosť podielového fondu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Celková výnosnosť podielového fondu“

Celková výnosnosť podielového fondu, vypočítava sa za jeden kalendárny rok. Pozostáva z výnosov vo forme dividend a úrokových platieb a prírastku / úbytku kapitálu (teda rastu, alebo poklesu hodnoty cenných papierov v portfóliu). Agentúra Morningstar vypočítava celkovú výnosnosť podielového fondu tak, že určuje zmeny čistej hodnoty aktív fondu NAV počas celého kalendárneho roku, vychádzajúc z toho, že všetky príjmy a kapitálový výnos za toto obdobie sa reinvestujú presne v fondom učený dátum. Potom sa získaná hodnota delí na prvotnú hodnotu NAV. Ak nie je niečo iné v správe Morningstar, tak ukazovateľ celkovej výnosnosti nezohľadňuje poplatok za predaj alebo reinvestovanie, avšak vždy zohľadňuje poplatok za správu, poplatok 12b-1 a iné výdavky odpočítavané z aktív fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Calendar-Year Total Returns.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?