CEFTA

Definícia pojmu CEFTA v ekonomickom slovníku. Výraz CEFTA sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu „CEFTA „

Dohoda stredoeurópskych krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Rumunsko) o voľnom obchode.