Cedovať

Definícia pojmu Cedovať v ekonomickom slovníku. Výraz Cedovať sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Cedovať „

Assign: to assign (cedovať) – postúpiť, previesť pohľadávku veriteľom na inú osobu. Pri faktoringu postupuje predávajúci svoje pohľadávky na faktoringovú spoločnosť, pričom v prípade využitia systému dvoch faktorov sa tieto pohľadávky ďalej postupujú na tzv. importného faktora pôsobiaceho zvyčajne v krajine kupujúceho. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Assign.