Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Cedovať

Definícia pojmu Cedovať v ekonomickom slovníku. Výraz Cedovať sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Cedovať „

Assign: to assign (cedovať) – postúpiť, previesť pohľadávku veriteľom na inú osobu. Pri faktoringu postupuje predávajúci svoje pohľadávky na faktoringovú spoločnosť, pričom v prípade využitia systému dvoch faktorov sa tieto pohľadávky ďalej postupujú na tzv. importného faktora pôsobiaceho zvyčajne v krajine kupujúceho. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Assign.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?