Časť obce

Definícia pojmu Časť obce v ekonomickom slovníku. Výraz Časť obce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Časť obce“

– má vlastný názov, nemusí mať vlastné katast. územie.