Časovo rozlíšený DataWarehouse

Definícia pojmu Časovo rozlíšený DataWarehouse v ekonomickom slovníku. Výraz Časovo rozlíšený DataWarehouse sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling.

Definícia výrazu „Časovo rozlíšený DataWarehouse“

aby bolo možné nad DWH robiť analýzy za určité obdobia, musí byť v DWH uložená i história dát. Ukladané dáta musia mať aj informáciu o časovej dimenzii.