Časovo oneskorené endogénne premenné

Definícia pojmu Časovo oneskorené endogénne premenné v ekonomickom slovníku. Výraz Časovo oneskorené endogénne premenné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Časovo oneskorené endogénne premenné“

Časovo oneskorené endogénne premenné (lagged endogenous variables) vyjadrujú pôsobenie určitej premennej z predchádzajúcich období na endogénnu premennú v bežnom období. Preto rozlišujeme premenné v ekonometrickom modeli na neoneskorené a časovo oneskorené.