Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

časové série

Definícia pojmu časové série v ekonomickom slovníku. Výraz časové série sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „časové série“

Série hodnôt určitej premennej veličiny vyjadrené počtom po sebe idúcich časových bodov, alebo so zreteľom na počet po sebe idúcich časových úsekov, vyjadrené v kvantitatívnych, alebo finančných ukazovateľoch.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?