(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

časové série

Definícia pojmu časové série v ekonomickom slovníku. Výraz časové série sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „časové série“

Série hodnôt určitej premennej veličiny vyjadrené počtom po sebe idúcich časových bodov, alebo so zreteľom na počet po sebe idúcich časových úsekov, vyjadrené v kvantitatívnych, alebo finančných ukazovateľoch.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.