časové rozpätie

Definícia pojmu časové rozpätie v ekonomickom slovníku. Výraz časové rozpätie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „časové rozpätie“

Počet dní povolených v nájomnej zmluve na nakládku a vykládku tovaru bez pokuty. Termín časové rozpätie môže byť špecifikovaný i odlišnými spôsobmi, napr. po sebe idúce dni, pracovné dni, dni podľa počasia.