časové fázovanie

Definícia pojmu časové fázovanie v ekonomickom slovníku. Výraz časové fázovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „časové fázovanie“

Technika vyjadrenia budúceho dopytu, dodávky a zásob prostredníctvom časového úseku. Časové fázovanie je jeden z kľúčových elementov plánovania materiálových požiadaviek.