(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Časová štúdia

Definícia pojmu Časová štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz Časová štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Časová štúdia“

Technika merania práce pre získanie časov a intenzity práce elementov určitej práce vykonávanej za určitých podmienok, a pre analyzovanie dát ako aj zistenie času potrebného na dokončenie práce na definovanej úrovni výkonnosti.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.