čas skladovateľnosti

Definícia pojmu čas skladovateľnosti v ekonomickom slovníku. Výraz čas skladovateľnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „čas skladovateľnosti“

Kalendárny čas skladovania a (alebo) prepravy objektu (tovaru) v stanovených podmienkach, do uplynutia ktorého sa zachovajú hodnoty predpísaných ukazovateľov v stanovených medziach.