(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

čas pracovného cyklu – súvisiaci s činnosťou

Definícia pojmu čas pracovného cyklu – súvisiaci s činnosťou v ekonomickom slovníku. Výraz čas pracovného cyklu – súvisiaci s činnosťou sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „čas pracovného cyklu – súvisiaci s činnosťou“

Časový interval medzi začiatkom prvej činnosti a koncom poslednej činnosti na seba nadväzujúcich. Čas pracovného cyklu sa skladá zo súčtu vyžadovaných časov jednotlivých po sebe nasledujúcich činností (vrátane času na prípravu a zakončenie) a ostatných prestojov. Poznámka: V konkrétnej situácii musí byť tento čas bližšie špecifikovaný predchádzajúcim slovom, napr. výrobný čas pracovného cyklu, atď.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.