čas potrebný na realizáciu reťazca

Definícia pojmu čas potrebný na realizáciu reťazca v ekonomickom slovníku. Výraz čas potrebný na realizáciu reťazca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „čas potrebný na realizáciu reťazca“

Časový úsek medzi dvomi danými meracími bodmi v reťazci činností. Poznámka: Tento čas je súhrnom časov potrebných na realizáciu nakládky, prepravy a dodania.