čas potrebný na prestavbu

Definícia pojmu čas potrebný na prestavbu v ekonomickom slovníku. Výraz čas potrebný na prestavbu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „čas potrebný na prestavbu“

Čas, ktorý si vyžaduje zmena pracoviska zo stavu pripravenosti na jeden úkon do stavu pripravenosti na iný úkon. Poznámka: Čas potrebný na prestavbu môže byť menší než suma času potrebná na špecifikáciu a spustenie výroby.